این موضوع کاملا مشخص است که در عصر حاضر اینترنت و طراحی وب سایت جهت تبلیغات و رقابت در بازار کسب و کار بسیار موثر می باشد. به طوری که یک شرکت کوچک با طراحی وب سایت می تواند در بازار تجارت جهانی حال حاضر خود را مطرح نموده و با یک طراحی وب سایت ساده به کسب و کار خود رونق ببخشد.

در تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که مارکتینگ سنتی به طور کلی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد به کسب و کار شما رونق می بخشد اما مارکتینگ از طریق اینترنت و طراحی وب سایت و سئو می تواند بیش از ۲۰ درصد به کسب و کار شرکت ها رونق ببخشد.